IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Certyfikacja energetyczna budynków

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawa o charakterystyce energetycznej Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z późniejszymi zmianami) każdy budynek mieszkalny, usługowy, biurowy, zamieszkania zbiorowego czy administracji publicznej powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Taki certyfikat jest niezbędnym dokumentem w przypadku sprzedaży bądź wynajmu obiektu lub lokalu. Ponadto, należy pamiętać że wydane świadectwo jest ważne 10 lat i po tym okresie wymaga odnowienia. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma IMTEAM jest w stanie wykonać dla Państwa szczegółowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i wystawić na tej podstawie stosowne świadectwo. Zgodnie z obowiązującą ustawą posiadamy wpis do centralnego rejestru osób mogących wydawać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, dzięki czemu możemy również zgodnie z wymaganiami ustawy rejestrować wystawione przez nas certyfikaty w ministerialnym rejestrze. Wybierając naszą firmę mają Państwo pewność, że ocena energetyczna zostanie przeprowadzona fachowo, przez inżynierów dysponujących wiedzą teoretyczną i technicznymi umiejętnościami w zakresie oceny efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia czy instalacji elektrycznych.

Nasze wykształcenie i predyspozycje zawodowe, nie tylko pozwalają na wystawienie merytorycznie poprawnego świadectwa energetycznego, ale również na zaproponowanie rozwiązań realnie redukujących zużycie energii przez budynek, co wprost przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych (mniejsze zużycie gazu, węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej).