IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Pomiary i równoważenie hydrauliczne

Podstawową usługą świadczoną przez IMTEAM są prace pomiarowe oraz równoważenie hydrauliczne (regulacja hydrauliczna) instalacji. Usługi te są wciąż nowością na polskim rynku budowlanym i większość instalacji sanitarnych w budynkach nigdy nie została sprawdzona, zmierzona i zrównoważona hydrauliczne. W krajach zachodniej Europy oraz w Stanach Zjednoczonych kończenie prac wykonawczych z potwierdzeniem realizacji założeń projektowych za pośrednictwem pomiarów jest już normą. Każdy budynek aby mógł spełniać swoje funkcje, musi nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim muszą w nim prawidłowo działać instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz wody i kanalizacji. Budynek łatwo porównać do organizmu człowieka, w którym na co dzień widzimy tylko zewnętrzne części ciała i dopóki nie mamy żadnych dolegliwości nie zastawiamy się nad krążeniem krwi w tętnicach, pracą serca czy prawidłowym oddychaniem. Podobnie jest z budynkiem i jego instalacjami, jeżeli działają prawidłowo to nie zastanawiamy się czy do grzejnika dopływa dostateczna ilość czynnika grzewczego, czy wentylacja nie powoduje odczucia przeciągu lub czy poleci nam ciepła woda z kranu. Po prostu, jest nam odpowiednio ciepło, nie odczuwamy przeciągu i ciepła woda jest w kranie. I tak powinno być po zakończeniu budowy nowego budynku czy pracach modernizacyjnych. 

Praktyka jednak pokazuje zupełnie coś innego. Inwestorzy, zarządcy obiektów zamiast normalnie użytkować budynek muszą doktoryzować się na temat działania instalacji, szukania rozwiązań problemów lub godzą się na pewien dyskomfort cieplny, ponieważ nie mają sił na poradzenie sobie z problemem wewnętrznych instalacji. Prostym rozwiązaniem wielu problemów jest wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji, czyli doprowadzenia instalacji do stanu takiego jakie w projekcie przyjął projektant. Dzięki naszej pracy jesteśmy wstanie zapewnić w każdym punkcie instalacji wymaganą przez projekt ilość czynnika grzewczego lub chłodniczego, optymalną ilość powietrza zewnętrznego czy możliwie niski poziom hałasu generowany przez wentylację.

IMTEAM posiada nowoczesny, wszechstronny sprzęt pomiarowy pozwalający na precyzyjne zmierzenie wielu parametrów fizycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność, przepływ, prędkość, poziom hałasu) wpływających na komfort cieplny i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. W wachlarzu usług posiadamy m.in: 

W ramach świadczonych usług projektowych w branży sanitarnej, z przyjemnością wykonamy dla Państwa następujące opracowania:

  • pomiary i równoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania
  • optymalizację pracy pomp obiegowych zamontowanych przy centralach wentylacyjnych oraz w węzłach ciepła, chłodu, wymiennikowniach oraz kotłowniach
  • pomiary i równoważenie hydrauliczne instalacji chłodniczych wodnych (wody lodowej)
  • pomiary i równoważenie hydrauliczne instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej, nawiewno-wywiewnej lub wyciągowej (pomiary skuteczności wentylacji)
  • pomiary hałasu generowanego przez instalacje i urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne czy chłodnicze
  • pomiary temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach klimatyzowanych lub ogrzewanych
  • pomiary różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami
  • pomiary oporów hydraulicznych poszczególnych odcinków i elementów instalacji wentylacji mechanicznej
  • pomiary prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych

 

Prace pomiarowe oraz równoważenie hydrauliczne wykonywane jest przez wykwalifikowany personel posiadający wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia budowlane. Wyniki z otrzymanych pomiarów lub regulacji hydraulicznej instalacji przekazujemy w formie protokołów pomiarowych lub pełnych raportów z przeprowadzonych prac. Nasze protokoły są honorowane przez instytucje państwowe (m.in SANEPiD, Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Pracy).