IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Przyrząd pomiarowy TA Scope IMI Hydronic

Prace pomiarowe i równoważenie hydrauliczne instalacji wodnych prowadzimy w oparciu o najlepsze, dostępne urządzenie tj. TA Scope firmy IMI Hydronic. Przyrząd ten pozwala mierzyć przepływ, temperaturę oraz wyznaczać moc chwilową danego fragmentu instalacji centralnego ogrzewania, wody lodowej czy instalacji chłodniczej. TA Scope charakteryzuje się bardzo dokładnym pomiarem ciśnienia różnicowego na zaworach równoważących, równoważąco-regulacyjnych czy kryzach pomiarowych. Zaawansowane funkcje i algorytmy pracy pozwalają na szybką i precyzyjne sprawdzenie danej instalacji, co przyczynia się do stawiania trafnych diagnoz i przedstawienia klientowi optymalnych rozwiązań technicznych. Przyrząd dysponuje kilkoma autorskimi metodami balansowania złożonych instalacji wodnych, dzięki czemu szybko i sprawnie doświadczony personel pomiarowy może uporać się z równoważeniem instalacji zawierającej nawet kilkaset zaworów.

Podstawowy instrument TA Scope składa się z dwóch, współpracujących ze sobą urządzeń tj. komputera pozwalającego na wprowadzanie danych i obsługę urządzenia oraz z przetwornika ciśnienia i temperatury, który za pomocą węży pomiarowych łączony jest z zaworem wyposażonym w króćce pomiarowe. Komponenty składowe TA Scope (komputer i przetwornik ciśnienia) komunikują się ze sobą bezprzewodowo za pośrednictwem fal radiowych. Przyrząd posiada autokalibrację zerowego ciśnienia różnicowego, co pozwala wyeliminować błąd nie wyzerowanego manometru różnicowego.

Dane techniczne przyrządu TA Scope firmy IMI Hydronic:

  • Zakres pomiaru ciśnienia całkowitego: max. 2 500 kPa;
  • Zakres pomiaru różnicy ciśnień: TA-SCOPE 0 - 200 kPa; TA-SCOPE HP 0 - 1 000 kPa;
  • Zalecany zakres ciśnienia podczas pomiarów przepływu:  TA-SCOPE 3 - 200 kPa; TA-SCOPE HP 3 - 1 000 kPa;
  • Zakres temperatury mierzonej cieczy: -20°C – 120°C;
  • Dokładność pomiaru różnicy ciśnień: TA-SCOPE: Większa z wartości: 0,1 kPa lub 1% wyniku pomiaru; TA-SCOPE HP: Większa z wartości: 0,2 kPa lub 1% wyniku pomiaru;
  • Dokładność pomiaru przepływ: jak dla różnicy ciśnień + odchyłka zaworu;
  • Dokładność pomiaru temperatury cieczy: <0.2°C