IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Sonometr 8921 AZ Instruments

Pomiary natężenia hałasu prowadzimy w oparciu o sonometr 8921 firmy AZ Instruments. Miernik pozwala na pomiar poziomu dźwięku w zakresie 30 - 130 dB z uwzględnieniem krzywej korekcyjnej A lub C. Pomiary hałasu prowadzone są w czasie rzeczywistym z dwoma możliwymi do wyboru stałymi uśredniania tj. "slow" (próbkowanie co 1 s) lub "fast" (próbkowanie co 125 ms), dzięki czemu możliwe jest dostosowanie czasu uśredniania do dynamiki zmian dźwięku generowanego przez źródło hałasu. Sonometr posiada także funkcję zapamiętywania wartości maksymalnej mierzonego natężenia dźwięku. Mikrofon sonometru chroniony jest przed negatywnym wpływem wiatru oraz zanieczyszczeń powietrza za pomocą "wiatrochronu". Dokładność pomiaru natężenia hałasu dla sonometru AZ8921 wynosi  ±1,5 dB, co kwalifikuje miernik do przyrządów 2 klasy dokładności wskazań. 

Urządzenie może być z powodzeniem wykorzystywane do pomiarów hałasu pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych czy grzewczych. Otrzymane wyniki z pomiarów sonometrem pozwalają na obiektywne stwierdzenie czy hałas w danym pomieszczeniu jest przekroczony oraz czy może być uciążliwy lub szkodliwy dla przebywających osób.