IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Karczma ROGOWIEC - projekt budowlany

Pod koniec roku 2015 zakończyliśmy prace projektowe nad generalnym remontem zabytkowej Karczmy ROGOWIEC w Istebnej. Drewniany budynek karczmy pochodzi z 1910 roku i w niezmienionej formie stoi do dnia dzisiejszego. projekt budowlany zakłada przeprowadzenie gruntownego remontu i modernizacji pod okiem konserwatora zabytków. W ramach prowadzonych prac opracowaliśmy kompletne projekty instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, wentylacji mechanicznej wyposażonej wysokosprawny odzysk ciepła i klimatyzację, a także zewnętrzną i wewnętrzną instalację gazową zasilaną z podziemnego zbiornika gazu. Dodatkowo, planowane jest wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z gruntu. W tym celu przewiduje się wykorzystanie współosiowych głębinowych odwiertów.