IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Zakończone prace w Starostwie w Polkowicach

Wiosną 2015 roku udało się zakończyć prace uzdrawiające funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach. W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy pełną diagnostykę nieprawidłowo funkcjonującej instalacji grzewczej.

Następnie, podjęliśmy szereg działań naprawczych:

  • obliczenie i ustawienie nowych nastaw wstępnych na wszystkich zaworach termostatycznych,
  • zmianie charakterystyk prac wszystkich 16 pomp obiegowych zabudowanych na instalacji,
  • wykonanie gruntownego odpowietrzenia instalacji przy pomocy urządzenia do odgazowania próżniowego Spirovent firmy Spirotech,
  • zrównoważenia hydraulicznego całej instalacji centralnego ogrzewania.

Na koniec wykonaliśmy pomiary temperatur we wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz sporządziliśmy nową dokumentację powykonawczą instalacji centralnego ogrzewania. W ten sposób instalacja c.o. została w budynku uzdrowiona, zoptymalizowano pracę pomp obiegowych i poprawiono odczucie komfortu cieplnego wśród użytkowników obiektu.